A l'Institut de Tona som conscients que cal garantir les oportunitats de comunicació  i d’aprenentatge a tot l’alumnat, per aquest motiu una de les prioritats és la millora de la competència en llengües estrangeres dels seus alumnes. Per assolir aquest objectiu, el centre en el curs 2015-2016 va entrar a formar part del GEP (Grup d'Experimentació del Plurilingüisme).

El nou model d’ensenyament plurilingüe està basat en l’ampliació del temps d’exposició lingüística dels alumnes a una llengua estrangera, en el nostre cas l’anglès, en un context curricular i de projectes transversals.

La implicació global de l’Institut de Tona en aquest projecte suposa una aposta decidida per la millora de la competència lingüística dels alumnes i,  per tant, una millora del seu futur professional. 

L’ aposta per aquest nou projecte pretén revertir en:

- Una millora dels resultats en llengua anglesa i com a conseqüència, una millora de la competència lingüística en anglès.

- Un canvi de metodologia d’ensenyament a l’aula

- Consolidació d’un equip de professorat format i acreditat per a impartir continguts curriculars d’altres matèries en llengua anglesa.

  

  

 

Esperem, doncs, que amb aquest projecte l’anglès esdevingui més present al dia a dia del nostre alumnat i millori  la seva competència.

 

Resultado de imagen de english language

 

L'Institut en formem part

 

         

Moodle

 

Escola d'Hostaleria d'Osona

Meteo Tona

 

Contacte

 

c/Torres i Bages 32      •     08551 Tona     •     Tel IES Tona: 93 812 57 23     •     Tel EHO: 93 887 08 54