Direcció

 

Directora

Anna Bach

Cap d'Estudis ESO i Batxillerat

Pilar Mir

Cap d'Estudis Cicles Formatius

Gemma Llauradó

Secretària

Lourdes Pujol

Coordinadora Pedagògica

Anna Gonzalez

 

 

 

Personal docent

 

 

 

DEPARTAMENT PROFESSORAT

 

CÀRREC

 

Llengües (Català, Castellà

i Clàssiques)

 Jesualdo Escudero

 

 Coordinador de prevenció de riscos laborals

 Tutor individual 2n Batxillerat

 

 Pilar Mir

 Cap d'Estudis ESO i Batxillerat

 Tutora individual 2n ESO

 Anna González

 Coordinadora pedagògica

 Tutora individual 4t  ESO

 Marta Font

 

 Coordinadora 2n d'ESO

 Tutora individual 2n ESO

 

 Lourdes Alberich

 

 Tutora 4t ESO 

 

 Carme Boixeda

 Cap de Departament

 Tutora individual 3r ESO

 Raquel Soler

 Tutora 1r ESO A

 Judith Roma

 Coordinadora de Lectura

 Tutora individual 2n ESO

Mònica Domínguez  Tutora individual 1r Batxillerat

Ciències (Física i

Química)

 Montse Camps

 

 Cap de l'Àmbit Cientificotecnològic

 Tutora de 4 ESO A

 

 Mònica Piella

 

 Coordinadora de 1r ESO

 Tutora 1r ESO D

 

 Montse Marginet

 Coordinadora Escola Verda

 Tutora 2n ESO B

 Magdalena Teixidor

 Coordinadora de Projectes

 Tutora 1r ESO C

 Joan Vivo

 Tutor de 2n ESO C
 Jordi Grajera

 Tutor individual 3r ESO A

 Neus Abella

 Tutora individual 1r Batxillerat

Socials i  Expressions (Educació Física, Visual i Plàstica i Música )
 

 Jordi Boada

 Tutor individual 1r Batxillerat
 Anna Coll

 

 Tutora 2n ESO A

 

 Carles Teixidor

 Tutor 3r ESO B

 Íngrid Illa

 Tutora 1r Batxillerat A
 Josep Malave  Tutor individual 2n ESO
 Gustau Ibáñez  
 Carme Planella

 Cap de Departament

 Tutora 2n Batxillerat A

 Albert Garcia  
 Marcel Clemares  Tutor 2n Batxillerat B
 Esperança Galcerà  Coordinadora d'activitats i sortides

 Tutora individual 2n Batxillerat

 Marina Garcia

 Tutora individual 4t ESO

 Ramon Mas  
Idiomes (Anglès i Francès)  Lourdes Pujol

 

 Secretària

 

 Maria Àngels Fàbrega

 

 Tutora 3r ESO A

 

 Cristina Sánchez

 Tutora individual 1r Batxillerat

 Marianna Farkas

 Tutora individual 2n ESO

 Mati Estellés

 Cap de Seminari

 Tutora 4t ESO 

 Marí Boleda  
Matemàtiques

 Alberto Alejandre

 Coordinador Batxillerat

 Tutor individual Batxillerat

 Daniel Sánchez  Tutor individual 1r ESO
 Jordi Call

 Coordinador de Qualitat

 Tutor individual 2n Batxillerat

 Ruth Salvador

 Coordinadora 3r ESO

 Tutora 3r ESO C

 Inès Llop  Tutora 1r Batxillerat B
Tecnologia  Anna Bach

 

 Directora

 

 Marina Garcia

 

 Tutora individual 4t ESO

 

 Èric  López

 Tutor individual 3r ESO

 Marta Alsina

 

 Coordinadora 4t ESO

 Tutora individual 4t ESO

 

 Anna Brines

 Coordinadora d'informàtica

 Tutora individual 1r ESO

Psicopedagogia  Noe Pla

 

 Tutora Aula Oberta

 

 Maria Musach

 

 Cap de Departament

 Tutora 1r ESO C

 

 Cristina Barnils

 Tutora individual de 1r ESO

 Elsa Busquet

  Auxiliar d'Educació Especial

 

 

 

 

Personal no docent

 

Consergeria Institut: Iolanda Parés

 

Administració: Glòria Madurell

 

 

L'Institut en formem part

 

         

Moodle

 

Escola d'Hostaleria d'Osona

Meteo Tona

 

Contacte

 

c/Torres i Bages 32      •     08551 Tona     •     Tel IES Tona: 93 812 57 23     •     Tel EHO: 93 887 08 54